Dlaczego warto mediować?

Porównując dwie drogi prawnego rozwiązania sporu, jakimi są mediacje i klasyczne postępowanie sądowe, proponuję spojrzeć na następujące punkty:

 

+ Moc prawna:

ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem

+ Decyzyjność:

o treści ugody decydują strony (w przypadku postępowania sądowego – strony zdają się na treść wyroku), co wpływa na skuteczność realizacji porozumienia

+ Szybkość procesu:

czas trwania mediacji zależy od stron (bardzo często wystarcza jedno spotkanie – ustalone w terminie dogodnym dla stron)

+ Uproszczona procedura:

minimum dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w sądzie

+ Niższe koszty:

w zależności od charakteru i złożoności postępowania, mediacja może być kilkukrotnie tańsza niż postępowanie sądowe

+ Relacja między stronami:

rozwiązywanie sporu w ramach mediacji pozwala zminimalizować poziom stresu oraz zachować kontakt pomiędzy uczestnikami procesu

W przypadku sporu toczonego w postępowaniu sądowym mówimy o wyroku, który wskazuje winnego, przegranego. Dbając o ochronę swojego dobrego imienia (swojej firmy),warto wziąć pod uwagę również ten aspekt. Mediacja zapewnia poufność postępowania, pozwala „wyjść z twarzą” z sytuacji konfliktu – często decydującego o postrzeganiu nas w oczach innych ludzi. Profesjonalny mediator dba o jakość kontaktu między stronami, zapewniając warunki do wypracowania przez uczestników satysfakcjonującego porozumienia.