ul. Słoneczna 53, 66-200 Świebodzin

Seminaria Failylab

Czym są seminaria inspirujące Familylab?

W jednym zdaniu – to spotkania z dorobkiem i przemyśleniami Jespera Juula, prowadzone przez certyfikowanych trenerów Familylab.

W ramach seminariów spotykamy się, żeby rozmawiać o wartościach, jakie Jesper Juul przedstawia w swoich książkach. Juul skupia się na obszarach ważnych dla dzieci i rodziców, takich jak: poczucie własnej wartości, integralność i autonomia dziecka, przywództwo w rodzinie, godność czy odpowiedzialność. Nie podaje przy tym żadnego gotowego wzoru na wychowanie – bo takiego po prostu nie ma…

W trakcie seminariów można skonfrontować swoje rozumienie wychowania z podejściem Jespera Juula. Czy seminarium może zainspirować do przemyśleń? A w konsekwencji do zmian w rozumieniu relacji rodzinnych?

W moim przypadku tak się stało…

A dlaczego inspirujące?

Bo w zamierzeniu mają inspirować do przemyśleń na temat fundamentów, na których budujemy swój własny wzór relacji rodzinnych.

Seminaria organizowane są dla grup rodziców, nauczycieli, wychowawców, również w szkołach i przedszkolach. Istnieje możliwość stworzenia cyklu spotkań, w oparciu o poniższe scenariusze:

Jestem OK taki, jaki jestem – jak dzieci rozwijają poczucie własnej wartości?

Dorosły jak latarnia morska

Dziecko w szkole

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Agresja – niebezpieczne tabu

Sztuka mówienia „nie” z czystym sumieniem

Wszystkie seminaria są opracowane przez Jespera Juula oraz autoryzowane przez Familylab Polska.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani żeby seminarium odbyło się w Państwa miejscowości lub placówce, zapraszam do kontaktu.